thePlenty.net Forums

Full Version: The urge to create
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
That guess would be related to the truth.
Not Norway? Oh, then consider me stumped as well! I think you'll just have to tell us.
'thul is from Niflheim, the frozen hell of norse mythology. It is too warm outside these days.
(Oct-11-2010, 10:13 AM (UTC))thul Wrote: [ -> ]'thul is from Niflheim, the frozen hell of norse mythology. It is too warm outside these days.

Damn it! That was my next guess! Big Grin
'thul seriously doubt that.
Well, I have finally received a message from that magazine. On their site, they promise to respond within two months, but after 2,5 months of waiting and hearing nothing, I mailed them. I received a short message saying that they had mailed me before (no they haven't...) and that my story is not suitable for their mag.

Not suitable? What does that mean? That it's good, but not the kind of story they want? Or that they think it's crap? I could use some elaboration, people! Ah well, as discouraging as it is, it's one story and one magazine. I'll look for another place to publish my story.

Meanwhile, the deadline for my newspaper's story competition is today. I don't know yet when they'll announce the winners, but it should be soon. And probably on a saturday. I have no idea if I make any chance, but since all the entries have been posted on the newspaper's site, I can say this: at least it stands out from the crowd.
(Oct-20-2010, 06:11 PM (UTC))Albertosaurus Rex Wrote: [ -> ]I have no idea if I make any chance, but since all the entries have been posted on the newspaper's site, I can say this: at least it stands out from the crowd.

You can't say that without sharing the site as well, AR!!!

Yes, some constructive feedback from the magazine would be helpful. Certainly there may be a time issue of sorts (on the magazine's part) but you did take the time to submit your story to them and therefore deserve SOMETHING in return, even if it's only an extra paragraph of detail?!
To be fair, I thought that would be of no use, since most of you don't speak Dutch. But I'll post my story here. I won't attempt to translate it, though; although my english is quite fluent, I don't feel up to task of either composing or translating a story in English. Also, it's extremely short because the limit was 700 words.

Quote:Hoeder van de vergeetpoel
By M. J. Alberts

Hoeveel de mensheid ook vergeet, één ding lijkt ze nooit te vergeten: de legende van de Vergeetpoel.

De Vergeetpoel bestaat echt en ze wordt bewaakt door mij. Ze ligt hoog in de bergen, omgeven door steile rotswanden. Het moet ver van de bewoonde wereld af liggen, want er komen niet vaak mensen langs.

Je vraagt me wat mijn naam is? Ik zou het je graag vertellen, maar dat kan ik niet. Ik weet het namelijk zelf niet meer.

Zij die het water van de poel drinken, vergeten. Mensen komen hier met leed, gedreven door de legende die maar blijft voortleven. Ze vertellen mij wat ze willen vergeten en drinken uit de poel, die hun herinnering wegneemt.

Ikzelf heb zeer diep van de poel gedronken, althans dat moet wel. Ik herinner mij niets meer van mijn leven voordat ik de poel bewaakte, zelfs mijn naam niet meer. Ik weet niet welke smarten ik droeg die zo verschrikkelijk waren dat ik bereid was al mijn herinneringen op te geven.

Twee vrienden kwamen bij de poel. Een van hen wilde drinken om de herinnering aan zijn stukgelopen huwelijk uit te wissen. Hij dronk uit de poel en vergat. Toen keek hij naar zijn vriend en hij vroeg hem wie hij was. Het bleek dat hij hem had ontmoet toen zijn huwelijk op de klippen liep, en met zijn hulp was hij die periode doorgekomen. Dat was hoe ze bevriend waren geraakt.

Ik weet niet hoe lang ik de poel al bewaak. Ik weet dat ik een oude man ben, een grijsaard. Misschien zit ik hier al jaren, misschien wel eeuwen. Ik zit aan de rand van de poel en staar in de leegte, broedend op een vraag die ik al die tijd al in mij meedraag.

De andere man kon het niet verdragen dat zijn vriend hem niet meer herkende en dronk ook uit de poel. Nadat hij had gedronken kon ook hij zich de vriendschap niet meer herinneren. Alles wat zij samen hadden gedeeld, alle manieren waarop zij elkaars leven hadden verrijkt, was weg, wat een holte in hem achterliet waar ooit de goede herinneringen waren. Als twee vreemden gingen de mannen op weg naar huis.

Ik weet niet waarom ik de poel bewaak. Ik kan me niet herinneren dat iemand mij ooit opdracht daartoe heeft gegeven. Ik weet niet of er voor mij al een hoeder was. Is dat hoe de legende ging? Ik moet het de eerstvolgende reiziger eens vragen. Ik weet zo weinig meer.

Later kwam er een vrouw bij de poel. Het was de oude echtgenote van de man die eerder bij de poel gekomen was. Na zijn terugkeer had ze alles goed willen maken, maar haar vroegere man wist niet waar ze het over had. Dat was iets dat ze niet kon verdragen, vertelde ze mij. Ze dronk uit de poel en de poel nam van haar de herinnering aan haar man. Toen ze heen ging, was ze niet meer gekweld door verdriet. Maar elke dierbare herinnering aan haar man was daarmee ook weg, en de lessen die ze uit haar gebroken huwelijk had getrokken. Toen ze de poel verliet, was ze armer dan voorheen.

Mensen komen tot de poel om te vergeten, en wanneer zij gedronken hebben en vertrekken zijn ze minder mens geworden.

De legende kent nog een onderdeel: wie opnieuw uit de poel drinkt, krijgt zijn herinneringen terug. Ik zit vaak aan de poel en overweeg of ik dit moet doen. Misschien zal het mij weer tot mens maken.

Misschien heb ik het al eens gedaan. Ik zit hier immers al zo lang. Hoe vaak heb ik al niet herinnerd en – want dat is hier zo gedaan – weer vergeten?

Deze impasse weegt te zwaar, en uiteindelijk neem ik een besluit, misschien wel voor de duizendste keer. Ik steek mijn handen in de poel, vorm een kom, en breng het water naar mijn mond...

The winners will be announced on october 30th.
(Oct-21-2010, 10:40 AM (UTC))Albertosaurus Rex Wrote: [ -> ]To be fair, I thought that would be of no use, since most of you don't speak Dutch.

I didn't even consider this, sorry Blushing ! I am constantly amazed at how well you all do with your English and therefore forget that it's your second language.
Here's wishing you well with the outcome Smiling !
Don't be discouraged about the magazine, I hate to think how many times Robin Hobb or any other successful author has had a story rejected!
I probably shouldn't admit this but I put your story through Google translate - sorry to mangle your words!!!
I just thought I might get the gist of it, and I think I did. It seems like the theme is something like there is no pleasure without pain in life!
I really liked it from what I could understand.
Pages: 1 2 3 4 5 6