thePlenty.net Forums

Full Version: Welkom in het Nederlandse deel!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Welkom in het Nederlandse deel van dit forum!

Omdat de boeken van Robin Hobb al een paar keer eerder in het Nederlands zijn verschenen dan in het Engels, en er veel Nederlandse gebruikers van dit forum zijn, is er een apart deel gemaakt voor discussies in het Nederlands.

Hier kun je alle Hobb-zaken in het Nederlands bespreken.

For the non-Dutch: Welcome to the Dutch subforum! Discussions here will be in Dutch (obviously), but if you need any help with translating what's being said here to English, don't hesitate to contact me!
Great to see this up and running for Dutch fans - thanks Mervi! Clapping Congrats and have fun joost! Slurp
Zie je niet vaak een Nederlands gedeelte op een Engelstalige fansite. Ook al lees ik de boeken in het Engels is het wel leuk om een keer fantasy liefhebbers in mijn eigen taal te spreken :d
Aaah leuk, een Nederlands deel. Big Grin
Hier kan ik mooi dit soort vragen stellen: wat is de engelse naam voor Deeldorp? Innocent
(Feb-14-2012, 10:33 PM (UTC))Selene Wrote: [ -> ]Hier kan ik mooi dit soort vragen stellen: wat is de engelse naam voor Deeldorp? Innocent
Hallo Selene!

Deeldorp heet in het Engels Divvytown.
Deeldorp? Allemachtig. Misschien ligt het aan mij, maar dat vind ik helemaal nergens op lijken. Ik houd het toch liever bij de Engelse versie...
Die rare namen zijn een kenmerk van Nederlandse vertalingen, haha!!! Daarom lees ik ook liever Engels Big Grin
In de kronieken van de regenwouden zijn de meeste namen niet vertaald (op Beijerstad na). Chalced heet weer gewoon Chalced, waar het in de boeken van de levende schepen Kwarts heet. Er is blijkbaar een andere vertaler.

Ik lees ook liever het origineel, maar voor Drakenstad en Drakenbloed heb ik een uitzondering gemaakt omdat ik de boeken gewoon wilde lezen. Eén voordeel: ik heb de boeken nu aan mijn moeder gegeven, die kan geen Engels lezen, en zij vindt Hobb nu ook geweldig.

Deeldorp is overigens qua vertaling correct. Divvy komt van divide.
zou dan meer verdeelstad zijn... Anders is het Parttown ipv Divvitown. Maar kijk eens naar Lord of the Rings waar Merry en Pippin ineens Merijn en Pepijn heten. Merry is vrolijk en een pip is een stip. Niet echt een goede vertaling dus.
Ik ben ook niet echt te spreken over veel van de vertalingen (Brashen = Bresker, King Shrewd = Koning Vlijm om maar eens twee matige vertalingen te noemen), en ben wel blij dat de nieuwe vertaler de meeste namen onvertaald heeft gelaten, al levert dit wel een discrepantie op tussen de verschillende series.
Pages: 1 2