thePlenty.net Forums

Full Version: Drakenbloed
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
http://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-wi...011538373/

http://www.bol.com/nl/p/drakenbloed/9200000001071378/

Hoe kan het dat Bol.com al een Nederlandse versie van Blood of Dragons heeft terwijl de Engelse nog niet eens verkrijgbaar is???
Drakenbloed is al een paar maanden uit, volgens mij ergens in december vorig jaar (mijn bestelling bij BOL was van 2 januari).

Het manuscript was al klaar en naar de vertalers gestuurd. Vervolgens kan iedere uitgever zelf bepalen wanneer het uitgegeven wordt. Luitingh heeft blijkbaar besloten om het boek al heel snel uit te brengen, terwijl de Engelse/Amerikaanse uitgever (Harper Voyager) besloten heeft om dit pas in april 2013 te doen. Voordeel is wel dat er al een paar fouten uit de Engelse versie gehaald zijn die wel in de Nederlandse vertaling staan.